Mgr. Dita Limová, vedoucí odd. UNESCO, Ministerstvo kultury ČR

Téma: “Co znamená stát se památkou světového dědictví UNESCO?”

– Jaké to má výhody a nevýhody
– Které kategorie památek mají aktuálně větší šanci na zápis
– Památky světového dědictví a cestovní ruch
– Proč by na seznam UNESCO měl být zapsán Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a jaký je aktuální stav nominace
– Současný a budoucí management hornických památek v regionu

Profil speakera:
Mgr. Dita Limová vede oddělení pro kulturní agendu UNESCO a mezinárodní spolupráci Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva kultury. De facto jde o implementaci mezinárodních úmluv, které ČR ratifikovala, z oblasti světového dědictví, nehmotného kulturního dědictví, rozmanitosti kulturních projevů, nedovoleného obchodu s kulturními statky, ochrany kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, ad. Dalšími významnými projekty, kterými se oddělení zabývá, je např. program Paměť světa na zachování unikátního dokumentárního dědictví nebo Síť kreativních měst UNESCO.