Lenka Vargová Jurková – CEO Košice Región Turizmus (Slovensko)

Téma: „Case Study – Unesco na dosah (Lokality UNESCO ako príležitosť pre budovanie destinácie)“

– Košice Región – Destinácia ako mnohé iné(?)
– Značka UNESCO ako konkurenčná výhoda
– „In house“ PRODUKT cestovného ruchu ako marketingový nástroj
– Návštevnícke ÚZEMIE a jeho rozvoj ako marketingový nástroj
– „Partnerský trojuholník“ – Partnerstvá s globálnymi hráčmi ako príležitosť na budovanie povedomia o destinácii

Profil speakera:
Lenka Vargová Jurková. Do cestovného ruchu prišla z prostredia manažmentu regionálneho rozvoja a od roku 2013 sa jej v Košickom kraji postupne podarilo vybudovať modernú organizáciu destinačného manažmentu – Košice Región Turizmus. Verí v silu kreativity a v odvahu skúšať nové veci aj tam, kde je pre ne potrebné trpezlivo hľadať pochopenie. V roku 2017 postavila so svojím tímom značku UNESCO na DOSAH (www.unesconadosah.sk), ktorá sa stala jadrom ďalšieho rozvoja destinácie Košice Región. V súčasnosti sa zaoberá problematikou cieleného rozvoja tzv. „návštevníckych území“.