RNDr. Michal Urban, CSc. Ředitel Montanregion Krušné hory – Erzgebirge

Téma: “Co znamená stát se památkou světového dědictví UNESCO“

– Jaké to má výhody a nevýhody
– Které kategorie památek mají aktuálně větší šanci na zápis
– Památky světového dědictví a cestovní ruch
– Proč by na seznam UNESCO měl být zapsán Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a jaký je aktuální stav nominace
– Současný a budoucí management hornických památek v regionu

Profil speakera:
RNDr. Michal Urban, CSc. je ředitel Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., sdružující obce v české části Krušných hor, které mají společný zájem o ochranu a propagaci místního kulturního dědictví a rozvoj turistického ruchu. Je spoluautor nominační dokumentace k žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO a předseda mezinárodní pracovní skupiny pro přípravu nominační dokumentace k žádosti o zápis statku Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy) na Seznam světového dědictví UNESCO.