Tomáš Kvasnička – Singltrek pod Smrkem

Téma: „Love produkt v aktivním cestovním ruchu, který se propaguje sám“

  • Singltrek je revoluce v infrastruktuře pro cestovní ruch cyklistů
  • síť úzkých, přírodě blízkých stezek pro MTB se propaguje sama
  • cílová populace se přitom soustředí na kvalitu stezek a nedostatky navazujících služeb odpouští
  • jedná se o nejefektivnější zhodnocení lesů pro účely měkkého cestovního ruchu

Profil speakera:

Tomáš Kvasnička, 42 let – studoval v Brně, Varšavě a Lancesteru. Řemeslo plánování a projektování stezek se učil v U.S.A. a Walesu. Stojí za vznikem Singltreku pod Smrkem, první a dosud největší sítě stezek pro MTB ve střední Evropě, která získala mezinárodní uznání a do kdysi z hlediska cestovního ruchu nepolíbeného Frýdlantského výběžku přivádí ročně téměř 50 tis. návštěvníků z celého světa.